De Vluchtheuvel

Inleiding

Gemeente Zaltbommel heeft in 2013 de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gevraagd een kwaliteiten- en kansenstudie over vluchtheuvels in de gemeente Zaltbommel uit te voeren.

Tijdens een informatieavond verzorgt SLG een presentatie van de eerste bevindingen van deze studie naar de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de vluchtheuvels in Zaltbommel en specifiek naar de vluchtheuvel in Bruchem. Projectleider Martijn Grievink van SLG en landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen presenteren hun resultaten tijdens een informatieavond.

Bewoners en belangstellenden worden op deze informatieavond ook uitgenodigd om mee te denken over de toekomstige invulling van de plannen voor de vluchtheuvel van Bruchem. Denkt u met ons mee?

 

Wat zijn vluchtheuvels?
In de Bommelerwaard hebben mensen jarenlang grond opgeworpen om droge voeten te kunnen houden. Dit gebeurde zowel in lang verstreken tijden (woerden) als in een recenter verleden (vluchtheuvels). De vluchtheuvels bij Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen dateren uit de 2e helft van de 19e eeuw (1861). Ze zijn het resultaat van een 19de eeuwse prijsvraag gericht op een oplossing voor overstromingen. De vluchtheuvels vormden een toevluchtsoord voor mensen en vee tijdens zo’n overstroming.

 

Zichtbaar en beleefbaar maken
Met de kwaliteiten- en kansenstudie naar deze unieke vluchtheuvels willen de gemeente Zaltbommel en SLG samen met bewoners deze kunstmatige verhogingen en hun boeiende ontstaansgeschiedenis beter toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar maken. Bewoners worden betrokken bij de inrichting en het beheer van de vluchtheuvels.

 

Informatieavond
Op de informatieavond houdt landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen een boeiend verhaal over de geschiedenis van de heuvels. Projectleider Martijn Grievink presenteert de eerste resultaten van de studie. Daarna kunnen bewoners tijdens een interactief gedeelte hun inbreng leveren. Zij kunnen bijvoorbeeld hun persoonlijke verhaal over de vluchtheuvel in Bruchem vertellen.

Deze  verhalen kunnen aanvullende informatie opleveren over de geschiedenis van de vluchtheuvel. Ook vindt afstemming met bewoners plaats ten aanzien van de kwaliteiten en kansen van de vluchtheuvel en de keuzes voor de uitvoering. Een vrijwillige werkgroep wordt nauw betrokken bij de uitvoering (éénmalig) en toekomstig beheer en herstel van de vluchtheuvel.

De informatieavond vindt eind oktober 2014 plaats. Bewoners worden te zijner tijd geïnformeerd over datum, tijdstip en lokatie.