Nieuws‎ > ‎

Programma Stroomlijn

Geplaatst 16 dec. 2014 11:21 door Dorpsplatform Bruchem

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.

 

Waar het water het hardst door de uiterwaarden stroomt, vormen bomen en struiken de grootste belemmering. Daarom moeten we begroeiing op deze plekken verwijderen. Soms volstaat het weghalen van alleen lage begroeiing of de onderste takken van bomen. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Zo werken we samen aan een veilig rivierengebied.


Krinkels-CSO


De bedrijfscombinatie Krinkels-CSO heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om samen met eigenaren en beheerders verschillende ingrepen in het kader van het Programma Stroomlijn voor te bereiden en uit te voeren. Het werkgebied omvat de uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de bedijkte Maas. Zij vragen de vergunning bij de gemeente in twee tranches aan: tranche 1 in december 2014 en tranche 2 in mei 2015. De uiterwaard Zaltbommel en de Gamerensche waard zijn ingedeeld in tranche 1, maar de Ruyterwaard bijvoorbeeld is ingedeeld in tranche 2.

 

Uw uiterwaard


Wilt u weten welke begroeiing mogelijk verwijderd wordt in uw omgeving? Kijk dan op de kaart op de website: www.uitvoeringstroomlijn.nl/uwuiterwaard. Deze kaart laat nu de begroeiing zien waarvan onderzocht wordt of deze moet verdwijnen. Wanneer de vergunningen zijn aangevraagd wordt deze informatie geüpdate met de volgens de vergunningaanvraag te verwijderen begroeiing.


Op de website www.uitvoeringstroomlijn.nl vindt u meer informatie over de uitvoering van het programma Stroomlijn. Hier vindt u ook contactinformatie.

Comments