Nieuws

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Bruchem

Geplaatst 26 mei 2016 11:46 door Dorpsplatform Bruchem

Loopt u ook graag een blokje om in uw eigen omgeving? Wilt u meedenken over het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad in de omgeving van Bruchem? Kom dan naar de startavond hierover op dinsdag 7 juni. Op verzoek van een aantal bewoners uit Bruchem biedt de gemeente Zaltbommel de kans om deze wandelroute te ontwikkelen onder leiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De startavond vindt plaats om 20.00 uur in Eben Haezer, Kosterijstraat 2 te Bruchem. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur.


Klompenpaden in Gelderland

In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 86 Klompenpaden ontwikkeld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht. Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk dwars door het boerenland. Bij voorkeur door boomgaarden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Voor de openstelling van hun grond ontvangen de agrariërs een vergoeding. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor omwonenden die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie.

Startavond

Op de startavond wordt het project toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun ideeën voor de route aan te dragen. Op kaarten kunnen zij aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De te ontwikkelen route ligt in de omgeving van Bruchem. Het Klompenpad krijgt een naam die verwijst naar een element in het landschap waar doorheen wordt gewandeld, zoals een historische boerderij, veldnaam of buurtschap. Een werkgroep (waarvoor men zich op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van het Klompenpad. Het Klompenpad wordt mede mogelijk door Provincie Gelderland en de gemeente Zaltbommel.

Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij Nomi Havelaar van SLG, telefoon 026-3537444 of via n.havelaar@landschapsbeheergelderland.nl. Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl en www.landschapsbeheergelderland.nl

Zwerfafval opruimen op 2 april 2016

Geplaatst 21 mrt. 2016 14:55 door Dorpsplatform Bruchem

Op 2 april 2016 hopen we weer met z'n allen zwerfvuil op te ruimen in en rond Bruchem. We verzamelen om 10:00 bij 't Caf. Voor materiaal wordt gezorgd. Komen u en jullie ook helpen?
Poster

High-tea op burendag, 26 september 2015

Geplaatst 14 sep. 2015 08:11 door Dorpsplatform Bruchem   [ 14 sep. 2015 09:46 bijgewerkt ]

Op burendag, 26 september 2015, organiseren wij weer een burendag met bakwedstrijd. Komen jullie ook? We beginnen om 11:00 uur. We gaan dan de inzendingen beoordelen en daarna natuurlijk klaarmaken voor bij de high-tea! Er zal ook informatie aanwezig zijn met betrekking tot duurzaamheid. Voor de kinderen zijn er springkussens aanwezig.


Zwerfvuil opruimen: Zaterdag 28 maart

Geplaatst 6 mrt. 2015 11:25 door Dorpsplatform Bruchem   [ 6 mrt. 2015 11:29 bijgewerkt ]

Op zaterdag 28 maart organiseert het dorpsplatform weer een opruim actie van zwerfvuil. Voor het zwerfvuil wordt het hele jaar door gezorgd door inwoners en passaten van Bruchem. Voor materiaal (zoals prikstokken en afval zakken) en het afvoeren van het geraapte afval zorgt het platform. Ook zorgen wij voor drinken met wat lekkers na afloop. Dan hebben we nog maar één ding nodig: veel vrijwilligers die deze zaterdag één of twee uurtjes willen mee helpen met het opruimen van zwerfvuil. Vele handen maken licht werk! Vorig jaar konden we helaas maar een klein deel van Bruchem schoonmaken omdat we wat laat waren met het aankondigen en daardoor waarschijnlijk niet iedereen op de hoogte was. Dit jaar dus een vroegere aankondiging, waardoor we op veel hulp rekenen! Om 9:30 uur willen we beginnen met 't Caf als uitvalsbasis. Uiterlijk om 12:00 uur ronden we de actie af. Geef het door!

Meer informatie WMO bijeenkomst 5 maart

Geplaatst 5 mrt. 2015 03:13 door Dorpsplatform Bruchem

Van de gemeente ontvingen wij deze flyer met meer informatie over de WMO avond op 5 maart: WMO Flyer.

Veel waardering voor de vuurwerkshow

Geplaatst 26 feb. 2015 13:07 door Dorpsplatform Bruchem

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Zaltbommel was er veel waardering voor de vuurwerkshow in Bruchem. De Burgemeester noemde de show en Bruchemse jaarwisseling als voorbeeld voor andere kernen.

Wij kunnen als Bruchemers dan ook best trots zijn op onszelf! De gesprekken die er zijn geweest tussen jong en oud, in gezinnen, maar ook met brandweer en politie heeft er onder meer toe geleid dat we voor het tweede jaar een fijne en mooie jaarwisseling hebben gehad.

En als klap op de vuurpijl natuurlijk die veel besproken vuurwerkshow, waar we de drie initiatiefnemers wel erg voor mogen bedanken!

WMO informatie avond

Geplaatst 26 feb. 2015 12:47 door Dorpsplatform Bruchem

Wilt u weten welke gevolgen de veranderingen in de zorg hebben voor u? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 5 maart a.s. om 19:00 uur in Eben Haëzer, Bruchem. Tijdens de informatiebijeenkomsten vertellen verschillende organisaties onder andere over hoe u langer zelfstandig kan blijven en wat de buurtteams voor u kunnen betekenen. Daarnaast kunt u al uw vragen stellen. Voor meer informatie, zie de informatie op de site van de gemeente Zaltbommel.

Programma Stroomlijn

Geplaatst 16 dec. 2014 11:21 door Dorpsplatform Bruchem

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.

 

Waar het water het hardst door de uiterwaarden stroomt, vormen bomen en struiken de grootste belemmering. Daarom moeten we begroeiing op deze plekken verwijderen. Soms volstaat het weghalen van alleen lage begroeiing of de onderste takken van bomen. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Zo werken we samen aan een veilig rivierengebied.


Krinkels-CSO


De bedrijfscombinatie Krinkels-CSO heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om samen met eigenaren en beheerders verschillende ingrepen in het kader van het Programma Stroomlijn voor te bereiden en uit te voeren. Het werkgebied omvat de uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de bedijkte Maas. Zij vragen de vergunning bij de gemeente in twee tranches aan: tranche 1 in december 2014 en tranche 2 in mei 2015. De uiterwaard Zaltbommel en de Gamerensche waard zijn ingedeeld in tranche 1, maar de Ruyterwaard bijvoorbeeld is ingedeeld in tranche 2.

 

Uw uiterwaard


Wilt u weten welke begroeiing mogelijk verwijderd wordt in uw omgeving? Kijk dan op de kaart op de website: www.uitvoeringstroomlijn.nl/uwuiterwaard. Deze kaart laat nu de begroeiing zien waarvan onderzocht wordt of deze moet verdwijnen. Wanneer de vergunningen zijn aangevraagd wordt deze informatie geüpdate met de volgens de vergunningaanvraag te verwijderen begroeiing.


Op de website www.uitvoeringstroomlijn.nl vindt u meer informatie over de uitvoering van het programma Stroomlijn. Hier vindt u ook contactinformatie.

Bijeenkomst O&N 2014/2015

Geplaatst 11 nov. 2014 22:22 door Dorpsplatform Bruchem

Het vooraf met de Bruchemers praten over het komende O&N (Bijeenkomsten over Oud & Nieuw) is alle partijen goed bevallen. Daarom is ervoor gekozen ook dit jaar weer een overleg te organiseren waarin alle partijen hun gedachten kunnen delen met betrekking tot de viering van O&N. Dus als u graag wilt horen hoe anderen de viering ervaren, als u tips voor anderen heeft, iets wilt organiseren, wilt luisteren wat anderen te vertellen hebben of op welke manier dan een bijdrage wilt geven, kom dan langs!
De bijeenkomst is op Maandag 17 november 2014 om 19:30 in 't Caf in Bruchem. Vertel het door en kom langs!

Spel& organiseert een trefbal spel

Geplaatst 7 okt. 2014 12:42 door Dorpsplatform Bruchem   [ 7 okt. 2014 12:43 bijgewerkt ]

De sport- en cultuurcoaches van Spel& organiseren samen met verenigingen op veel basisscholen in de gemeente leuke activiteiten voor kinderen. Daarnaast organiseren zij ook naschoolse activiteiten voor alle kinderen in de gemeente. Op 28 oktober en 4, 11 en 18 november organiseren zij in Bruchem een trefbalspel voor kinderen van groep 3, 4 en 5 van de basisschool. Dit is in de gymzaal in Bruchem van 16:00 tot 17:00 uur. Deelname is gratis. De organisatie is in handen van Alexander.

Wilt u uw kind opgeven voor één van de activiteiten? Stuur dan voor vrijdag 24 oktober een e-mail naar spelen@zaltbommel.nl . Vermeld naam, groep en school van het kind, telefoon-nummer van de ouder(s), en voor welke activiteit in welke kern u uw kind inschrijft. Een aanmelding is verplicht. Tijdens de activiteiten worden foto’s gemaakt, bijvoorbeeld voor de website www.zaltbommel.nl/spelen, de Facebook-
pagina van Spel& of voor de website van de gemeente. Heeft u bezwaar tegen publicatie van foto’s van uw kind, wilt u dit dan vermelden in uw e-mail?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de aanbiedende sport- of cultuurcoach via telefoonnummer 14 0418.

1-10 of 28